ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/instruktor/2

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr RPOWSL0338/instruktor/2. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Instruktorów prowadzących zajęcia w ramach kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowanych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r.  dla uczestników Projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w terminie do dnia 17.03.2017 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej osobiście lub drogą pocztową na adres

JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu (Budynek WPR), ul. Powstańców 52 40-024 Katowice I piętro, pokój nr 125 (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Mariusz Kulawik
tel: 535 338 900
e-mail: mariusz.kulawik@jmm.net.pl

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

 1. Dominika Sztukowska,
  ul. Witosa 35/15, Katowice 40-832 17.03.2017 r. CZEŚĆ B: PSYCHOLOGIA 70 zł
  2. Medi-Pract Agnieszka Zimny,
  ul. Błędowska 19, 42-450 Niegowoniczki 14.03.2017 r. CZĘŚĆ A: RATOWNICTWO MEDYCZNE 85 zł
  3. ParaMed Pro Piotr Szwedziński
  ul. Skowronkowa 6A
  42-522 Dąbrowa Górnicza 16.03.2017 r. CZĘŚĆ A: RATOWNICTWO MEDYCZNE 85 zł
  4. Firma handlowo – usługowa Grzegorz Jenszczok
  ul. Skotnicka 3, 41-922 Radzionków 17.03.2017 r. CZĘŚĆ A: RATOWNICTWO MEDYCZNE 60 zł
  5. Grzegorz Kemona
  ul. Sądowa 9/8, 41-605 Świętochłowice 17.03.2017 r. CZĘŚĆ A: RATOWNICTWO MEDYCZNE 80 zł
  6. Maryla Mróz,
  ul. Joanny 20/37, 41-703 Ruda Śląska 14.03.2017 r. CZĘŚĆ A: RATOWNICTWO MEDYCZNE 60 zł
  7. MEDIGRAF Tomasz Zaborowski
  ul. Wiktora Wiechaczka 11/5, 41-608 Świętochłowice 16.03.2017 r. CZĘŚĆ A: RATOWNICTWO MEDYCZNE 85 zł
  8. STERNUM Samuel Matuszewski,
  ul. Poczdamska 13A/5 Tarnowskie Góry (42-612) 14.03.2017 r. CZĘŚĆ A: RATOWNICTWO MEDYCZNE 60 zł
  9. MARMEDIC Grzanka Mariusz,
  ul. Pocztowa 25/12, 44-100 Gliwice 15.03.2017 r. CZĘŚĆ A: RATOWNICTWO MEDYCZNE 80 zł
  10. Piotr Widuch,
  Biała Przemsza 24/28, 41-208 Sosnowiec 17.03.2017 r. CZĘŚĆ A: RATOWNICTWO MEDYCZNE 60 zł
  11. Igor Żmudka,
  Chechło, ul. Słoneczna 29, 32-310 Klucze 16.03.2017 r. CZĘŚĆ A: RATOWNICTWO MEDYCZNE 85 zł
  12. Paweł Pietrukaniec SALVAO
  ul. Kasprzaka 56/73, 41-303 Dąbrowa Górnicza 17.03.2017 r. CZĘŚĆ A: RATOWNICTWO MEDYCZNE 80 zł
  13. Benesz Mateusz MAT-MED PARAMEDIC
  ul. Al. Piłsudskiego 97/4, 41-303 Dąbrowa Górnicza 17.03.2017 r. CZĘŚĆ A: RATOWNICTWO MEDYCZNE 85 zł
  14. Szostak Rafał RSQ med.
  ul. Aleja Zwycięstwa 95/28, 42-520 Dąbrowa Górnicza 17.03.2017 r. CZĘŚĆ A: RATOWNICTWO MEDYCZNE 85 zł
  15. Rafał Cich RAF-MED.
  ul. Wybickiego 21, 43-605 Jaworzno 17.03.2017 r. CZĘŚĆ A: RATOWNICTWO MEDYCZNE 85 zł
  16. Paramedic Paweł Kowalski,
  Ul. Towarowa 26/79, 41-303 Dąbrowa Górnicza 16.03.2017 r. CZĘŚĆ A: RATOWNICTWO MEDYCZNE 85 zł
  17. MEGA ALPINE-RESCUE Piotrowski Michał
  ul.Kasprzaka 2/40, 41-300 Dąbrowa Górnicza 17.03.2017 r. CZĘŚĆ A: RATOWNICTWO MEDYCZNE 85 zl

Pełna lista podmiotów

 1. Dominika Sztukowska,
  ul. Witosa 35/15, Katowice 40-832
  2. Medi-Pract Agnieszka Zimny,
  ul. Błędowska 19, 42-450 Niegowoniczki
  3. ParaMed Pro Piotr Szwedziński
  ul. Skowronkowa 6A
  42-522 Dąbrowa Górnicza
  4. Firma handlowo – usługowa Grzegorz Jenszczok
  ul. Skotnicka 3, 41-922 Radzionków
  5. Grzegorz Kemona
  ul. Sądowa 9/8, 41-605 Świętochłowice
  6. Maryla Mróz,
  ul. Joanny 20/37, 41-703 Ruda Śląska
  7. MEDIGRAF Tomasz Zaborowski
  ul. Wiktora Wiechaczka 11/5, 41-608 Świętochłowice
  8. STERNUM Samuel Matuszewski,
  ul. Poczdamska 13A/5 Tarnowskie Góry (42-612)
  9. MARMEDIC Grzanka Mariusz,
  ul. Pocztowa 25/12, 44-100 Gliwice
  10. Piotr Widuch,
  Biała Przemsza 24/28, 41-208 Sosnowiec
  11. Igor Żmudka,
  Chechło, ul. Słoneczna 29, 32-310 Klucze
  12. Paweł Pietrukaniec SALVAO
  ul. Kasprzaka 56/73, 41-303 Dąbrowa Górnicza
  13. Benesz Mateusz MAT-MED PARAMEDIC
  ul. Al. Piłsudskiego 97/4, 41-303 Dąbrowa Górnicza
  14. Szostak Rafał RSQ med.
  ul. Aleja Zwycięstwa 95/28, 42-520 Dąbrowa Górnicza
  15. Rafał Cich RAF-MED.
  ul. Wybickiego 21, 43-605 Jaworzno
  16. Paramedic Paweł Kowalski,
  Ul. Towarowa 26/79, 41-303 Dąbrowa Górnicza
  17. MEGA ALPINE-RESCUE Piotrowski Michał
  ul.Kasprzaka 2/40, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Skip to content