ROZPOZNANIE CENOWE – OPERATOR KOPARKO- ŁADOWARKI

Firma Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego  projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie w zakresie „operator  koparko-ładowarki”. W związku z tym zwracamy się do Państwa o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

  1. Termin (wstępny/ruchomy) od 01.08.2016 – w wymiarze godzin nie mniej niż 50 godzin zegarowych zajęcia praktyczne, 100  godzin zegarowych  zajęcia teoretyczne.
  2. Liczba osób – średnio 3 uczestników.

Proszę przedstawić wycenę która obejmuje :

1. Organizację i przeprowadzenie szkolenia „operatora koparko-ładowarki” z uwzględnieniem :

– sala wykładowa

– materiały szkoleniowe adekwatne do typu zajęć

– odzież ochronną adekwatną do typu zajęć

– wykładowców posiadających niezbędne kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia do realizacji wyżej wymienionego zadania

– pojazd spełniający wymogi realizacji kursu na operatora koparko-ładowarki

– niezbędne warunki lokalowe do odbycia zajęć teoretycznych i praktycznych

  1. Egzamin przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – jedno podejście do egzaminu dla każdego.
  2. Wydanie świadectwa potwierdzającego ukończenie kursu zakończonego egzaminem złożonym przed  komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
  3. Wydanie świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu złożonego przed  komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
  4. Wydanie książeczki z uprawnieniami zawodowymi  operatora  koparko-ładowarki.

Proszę o załączenie programów szkoleń oraz wskazanie  wymiaru szkolenia przy czym jako 1 godzinę szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut).  W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do : 29.07.2016.

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście.

Na adres email : siph@siph.pl;

adres pocztowy : Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa  Rynek 1 A, 58-100 Świdnica

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1)_Lista_sprawdzajaca_kwalifikacje

2)_Material o kwalifikacjach EFS

Skip to content