ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/MENTOR/4

W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług indywidualnego wsparcia motywacyjnego (mentorskiego) w oparciu o model „PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób bezrobotnych” na rzecz Uczestników Projektu (min. 1 max. 20 osób).

 

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być

dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań, do dnia 21 sierpnia 2020 r.,

do godziny 12:00.

  1. Termin składania ofert upływa 21 sierpnia 2020 r., o godzinie 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki

decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2020 r., o godzinie 15:00.

 

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Małgorzata Pawłowska
tel: 530-981-978
e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Rozstrzygnięcie ofert:

Wyniki

Skip to content