Szkolenie dla dyspozytorów medycznych

Szkolenie dla dyspozytorów medycznych z zakresu procedur medycznych stosowanych w ramach Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej składające się z 3 bloków tematycznych:

  • Postępowanie w zdarzeniach masowych lub katastrofach z dużą ilością osób poszkodowanych,
  • Procedury medyczne stosowane u osób dorosłych przez dyspozytorów medycznych w trakcie wywiadu dyspozytorskiego,
  • Procedury medyczne stosowane u pacjentów pediatrycznych przez dyspozytorów medycznych w trakcie wywiadu dyspozytorskiego.

DYSPOZYTOR 1DYSPOZYTOR 4

Skip to content