Szkolenie dla ratowników medycznych

Szkolenie dla ratowników medycznych pn. Ratownik Medyczny w systemie państwowego ratownictwa medycznego – obsługa zdarzeń, odpowiedzialność, stres.

Szkolenie mało na celu rozszerzenie wiedzy ratowników medycznych w zakresie aspektów pracy ratownika medycznego, systemu ratownictwa medycznego w naszym kraju, wdrożenie Systemu

Wspierania Dowodzenia w PRM oraz skupienia uwagi na dobrych praktykach Ministerstwa Zdrowia.

RATOWNIK 4

Skip to content