Zmiana kwot wynagrodzenia – staż/szkolenia od 1 czerwca 2019 r.

Zgodnie z OBWIESZCZENIEM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych wysokość stypendium od 1 czerwca 2019 roku ulega zmianie:

Pełne wynagrodzenie stażowe (120% kwoty zasiłku): 1 033,70 zł netto
Minimalne wynagrodzenie za szkolenie (20% zasiłku): 172,30 zł netto, wynagrodzenie za 1 godz. szkolenia: 6,89 zł „na rękę”

Źródło: https://zielonalinia.gov.pl/aktualne-wskazniki-32121

Skip to content