JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. – 31.05.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 842 065,08 zł

CEL PROJEKTU


Celem projektu zaplanowanym do 31.05.2021 r. jest aktywizacja zawodowo – edukacyjna osób biernych zawodowo zamieszkujących powiaty: miechowski, krakowski, proszowicki oraz olkuski (gmina Wolbrom i Trzyciąż), poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych prowadzących do utworzenia nowych, trwałych miejsc pracy.

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT


Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób:
Mieszkańców powiatów: miechowskiego, krakowskiego, proszowickiego, oraz olkuskiego – w gminach: Trzyciąż oraz Wolbrom
Osób w wieku 15-29 lat
Osób biernych zawodowo
Osób, które zamieszkują obszary wiejskie (DEGRUBA 3)
Osób z niepełnosprawnościami
Rodziców, którzy chcą powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania dokumentów, spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU


Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
Doradztwo oraz poradnictwo zawodowe/specjalistyczne
Szkolenia zawodowe (+ stypendium szkoleniowe 9,60 zł/h)
Staże zawodowe (stypendium 1440 zł/m-c)
Jednorazowa dotacja na otwarcie działalności gospodarczej (23 050,00 zł)
Opieka i wsparcie mentora
Pośrednictwo pracy
Wsparcie doradców specjalistycznych tzw. „aniołów biznesu” (dla osób, które uzyskają dotację na otwarcie działalności)

LISTY RANKINGOWE


LISTY RANKINGOWE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE DG
  • Lista rankingowa rekrutacja na otrzymanie dotacji 1 grupa
  • lista rekrutacja na dotracje 2 grupa
LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI
  • lista ocena biznesplanow 1 grupa
  • lista ocena biznesplanow 2 grupa
LISTA RANKINGOWA WSPARCIE POMOSTOWE
  • lista wparcie pomostowe
LISTY RANKINGOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE
  • PPWP_141_28.08.2020

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatów: miechowskiego, krakowskiego, proszowickiego oraz olkuskiego w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników.
Rekrutacja na ścieżkę szkoleniowo-stażową: od 15.09.2019 r. do 20.10.2020 r. (I tura rekrutacji)
II-XIII – nabór od 1. do 20. dnia danego miesiąca.
Rekrutacja na ścieżkę przedsiębiorczości: od 21.10.2019 r. do 30.11.2019 r.
Rekrutacja na ścieżkę przedsiębiorczości II tura od 03.02.2020 r. do 20.02.2020 r.
REKRUTACJA KROK PO KROKU
1.

Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

1.

Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

3.

Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)

4.

Czekasz na kontakt (48h od otrzymania dokumentów).

5.

Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej.

6.

Rozmowa rekrutacyjna.

JESTEŚ W PROJEKCIE

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE


Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

Dokumenty rekrutacyjne dla osób chcących skorzystać z dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej


AKTUALNOŚCI


GALERIA


KONTAKT


BIURO PROJEKTU

ul. Zawierciańska 6/5, 32-310 Klucze

tel.: 570 008 290

e-mail: power141@jmm.net.pl

www. jmm.net.pl/zpwns

www.facebook.com/zpwns