JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. – 31.05.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 842 065,08 zł

CEL PROJEKTU


Celem projektu zaplanowanym do 31.05.2021 r. jest aktywizacja zawodowo – edukacyjna osób biernych zawodowo zamieszkujących powiaty: miechowski, krakowski, proszowicki oraz olkuski (gmina Wolbrom i Trzyciąż), poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych prowadzących do utworzenia nowych, trwałych miejsc pracy.

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT


Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób:

Mieszkańców powiatów: miechowskiego, krakowskiego, proszowickiego, oraz olkuskiego – w gminach: Trzyciąż oraz Wolbrom
Osób w wieku 15-29 lat
Osób biernych zawodowo
Osób, które zamieszkują obszary wiejskie (DEGRUBA 3)
Osób z niepełnosprawnościami
Rodziców, którzy chcą powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.

UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania dokumentów, spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

JMM oferuje:

Wersję dokumentów w druku powiększonym, oraz w języku łatwym do czytania,

Wersję dokumentów w systemie Braille’a,

Pomoc tłumacza migowego,

Wsparcie asystenta,

Możliwości wejścia i uczestniczenia w działaniach rekrutacyjnych i późniejszych we wsparciu z psem asystującym,

Zorganizowany transport do i z miejsca odbywania stażu/szkolenia.

Biuro projektu znajduje się w centrum miejscowości Klucze.

Wokół budynku są zlokalizowane 2 miejsca postojowe dla ON, w promieniu 50 metrów od wejścia do budynku – dodatkowe 3 wyznaczone miejsca dla ON.

Wejście znajduje się na poziomie terenu wokół budynku, dostępny jest także podjazd, oraz winda. Korytarze są szerokie, nie ma wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla ON.

Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU


Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
Doradztwo oraz poradnictwo zawodowe/specjalistyczne
Szkolenia zawodowe (+ stypendium szkoleniowe 9,60 zł/h)
Staże zawodowe (stypendium 1440 zł/m-c)
Jednorazowa dotacja na otwarcie działalności gospodarczej (23 050,00 zł)
Opieka i wsparcie mentora
Pośrednictwo pracy
Wsparcie doradców specjalistycznych tzw. „aniołów biznesu” (dla osób, które uzyskają dotację na otwarcie działalności)

LISTY RANKINGOWE


LISTY RANKINGOWE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE DG
  • Lista rankingowa rekrutacja na otrzymanie dotacji 1 grupa
  • lista rekrutacja na dotracje 2 grupa
LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI
  • lista ocena biznesplanow 1 grupa
  • lista ocena biznesplanow 2 grupa
LISTA RANKINGOWA WSPARCIE POMOSTOWE
  • lista wparcie pomostowe
LISTY RANKINGOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE
  • PPWP_141_28.08.2020

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatów: miechowskiego, krakowskiego, proszowickiego oraz olkuskiego w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników.

W razie potrzeby, zapewniamy pomoc przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych!

Kandydaci mogą zgłosić się do nas osobiście, lub umówić telefonicznie.

Zespół JMM oferuje odbiór dokumentów od osób z niepełnosprawnościami, jeśli kandydaci nie mają możliwości złożenia ich osobiście w biurze projektu.

 

Rekrutacja na ścieżkę szkoleniowo-stażową: od 15.09.2019 r. do 20.10.2020 r. (I tura rekrutacji)
II-XIII – nabór od 1. do 20. dnia danego miesiąca.
Rekrutacja na ścieżkę przedsiębiorczości: od 21.10.2019 r. do 30.11.2019 r.
Rekrutacja na ścieżkę przedsiębiorczości II tura od 03.02.2020 r. do 20.02.2020 r.
REKRUTACJA KROK PO KROKU
1.

Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

1.

Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

3.

Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)

4.

Czekasz na kontakt (48h od otrzymania dokumentów).

5.

Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej.

6.

Rozmowa rekrutacyjna.

JESTEŚ W PROJEKCIE

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE


Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

Dokumenty rekrutacyjne dla osób chcących skorzystać z dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej


AKTUALNOŚCI


GALERIA


KONTAKT


BIURO PROJEKTU

ul. Zawierciańska 6/1, 32-310 Klucze

tel.: 570 008 290

e-mail: power141@jmm.net.pl

www. jmm.net.pl/zpwns

www.facebook.com/zpwns

Skip to content