AKCJA ZAWODOWA TRANSFORMACJA

logotypy UE, RP,logo Małopolski

W dniu 18.01.2024 r. nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu „AKCJA ZAWODOWA TRANSFORMACJA”.

Projekt jest skierowany do osób pracujących/mieszkających/uczących się na terenie województwa małopolskiego – Małopolski Zachodniej, tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.  Założone efekty projektu to:

  • Poprawa sytuacji społecznej u 111 kobiet i 69 mężczyzn;
  • Podniesienie kompetencji/kwalifikacji przez 63 kobiety i  342 mężczyzn w kierunku zgodnym z potrzebami lokalnych rynków pracy;
  • Podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia przez 120 kobiet i 230 mężczyzn;
  • Utworzenie i utrzymanie przez okres min. 12 m-cy 192 nowych przedsiębiorstw na terenie Małopolski Zachodniej.

Wartość Projektu: 18 085 993,47 zł

Wysokość wkładu: 17 181 693,79 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 15 373 094,44 zł

Wysokość wkładu z Budżetu Państwa: 1 808 599,35 zł

Okres realizacji projektu: 01.02.2024 r. – 31.01.2027 r.

więcej informacji wkrótce :)

 

logotypy FEM, RP, UE, logo Małopolski

Strony w dziale: