O firmie

ludzie pracujący przy laptopie

JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski)

jest firmą doradczą, funkcjonującą od 2008 r., specjalizującą się w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł zewnętrznych – dotacji z funduszy Unii Europejskiej, w szczególności w ramach EFS, dla działań ukierunkowanych na rozwój:

 • firm
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacji pozarządowych (NGO’s)

Działalność firmy obejmuje również przygotowywanie i realizację projektów oraz doradztwo gospodarcze i prawne z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE.

Na zlecenie klientów, którzy pozyskali środki na dofinansowanie realizacji projektów – przeprowadzamy audyt zewnętrzny, którego celem jest jednoznaczna ocena, czy realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowania projektu.

Gwarancją wysokiej jakości świadczonych przez naszą firmę usług są doświadczenie i kompetencje naszych specjalistów. Kadrę JMM stanowią doświadczeni praktycy z dziedziny aplikowania o fundusze w ramach EFS, Phare, oraz wdrażania projektów szkoleniowo-doradczych na szczeblu regionalnym oraz ogólnopolskim. Nasi konsultanci w okresie programowania 2004-2006 –realizowali / nadzorowali projekty o łącznej wartości 33,7 mln zł, w ramach których przeszkolono ponad 13 tys. osób. W bieżącym okresie programowania w ramach PO KL nadzorowali realizację projektów o łącznej wartości 8,2 mln zł, w ramach których przeszkolono ponad 2,5 tys. osób. Z kolei w bieżącej perspektywie finansowej 2014-2020 pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 45 milionów zł. do realizacji 31 projektów EFS. Dzięki naszemu wsparciu powstało 200 nowych przedsiębiorstw, a pracę otrzymało ponad 1500 osób.

Konsultanci JMM pełnia funkcję Ekspertów zewnętrznych pracujących na zlecenie:

 • Fundacji Fundusz Współpracy
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 • Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Zespół JMM nieustannie aktualizuje swoją wiedzę z zakresu możliwych do wykorzystania źródeł finansowania, przygotowywania dokumentacji i zarządzania projektami oraz rozliczania dotacji i audytu projektów.

JMM posiada również status instytucji szkoleniowej na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

Strony w dziale: