logotypy unii europekskiej, flaga Polski
Z POWER-em do pracy!

Opis projektu

Rekrutacja do Projektu jest prowadzona od 01.01.2022 r. do 31.01.2023 r.
Projekt realizowany przez JMM Sp.z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – na podstawie umowy z dnia 25 listopada 2021 r., nr POWR.01.02.01-08-0013/21-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość Projektu:
1 473 600,00 zł
Dofinansowanie:
1 399 920,00 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich:
1 241 950,08zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa:
157 969,92 zł
oznaczenie PL
Okres realizacji projektu:
od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
Obszar realizacji projektu

Obszar realizacji projektu – województwo wielkopolskie.

mapa woj. wielkopolskiego
Cel projektu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 120 osób w wieku 15-29 lat, zamieszkujących /uczących się na terenie województwa wielkopolskiego do 30.06.2023r.
Realizacja celu Projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy.

Do kogo kierujemy projekt

Uczestnikiem projektu będzie 120 osób w wieku 15-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na terenie województwa wielkopolskiego w szczególności osoby:

 • bierne zawodowo,
 • bezrobotne niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy,
 • które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku COVID-19,
 • z niepełnosprawnościami,
 • bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
 • o niskich kwalifikacjach,
 • długotrwale bezrobotne,
 • m.in. zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno - gospodarcze tj.: Chodzież, Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Luboń, Oborniki, Ostrów Wlkp, Piła, Pleszew, Rawicz, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wlkp, Turek, Wągrowiec, Września, Złotów.

Wsparcie w ramach projektu

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

 • identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika projektu, przez doradcę zawodowego

 • pośrednictwo pracy

 • staże zawodowe  trwające minimum 3 miesiące

  • stypendium stażowe – 1 649,34 zł/mc,

 • szkolenia zawodowe

  • stypendium szkoleniowe – około 10,50 zł /h

 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe,

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 lat lub osobą zależną.

 • wsparcie psychologiczne/mentorskie

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Biuro projektu, siedziba Beneficjenta oraz wszystkie miejsca, w których udzielane jest wsparcie dla Uczestników Projektu jest w pełni dostosowane architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynki posiadają stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na skraju zgrupowania pozostałych miejsc postojowych, wejścia do budynku znajdują się na poziomie terenu wokół budynku, nie ma progów ograniczających wjazd wózkiem inwalidzkim a szerokość drzwi wejściowych czy wind jest odpowiednia dla osób poruszających się wózkiem inwalidzkim. Na korytarzach nie ma wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia we wszystkich rodzajach wsparcia oferowanego w projekcie z psem asystującym.
Dla osób głuchych, niemych oraz głuchoniemych istnieje możliwość zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego. Dodatkowo stosuje się  uproszczone procedury administracyjne dostosowane poziomu zrozumiałego dla osób z wadą słuchu.

W przypadku występowania innych trudności, które uniemożliwiają dostęp do projektu lub specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, celem zapewnienia stosowanego komfortu prosimy o kontakt.

Komunikacja z potencjalnymi uczestnikami projektu jest możliwa przez następujące  kanały komunikacji:

Z wykorzystaniem telefonu 660713090 (również SMS);
e-mail: power@jmm.net.pl.;

za pośrednictwem mediów społecznościowych:

oraz osobiście w Biurze Projektu w Palędziu, ul. Żurawinowa 10, 62-070 Palędzie.

Kontakt

BIURO PROJEKTU

Biuro Projektu czynne od pon.-pt. w godz.: 9:00-16:00

ul. Żurawinowa 10, 62-070 Palędzie

Tel. 61 415 12 34

Fax. 61 654 90 30

Email: power@jmm.net.pl

 

https://jmm.net.pl/projekt/577-0062-z-power-em-do-pracy

https://www.facebook.com/powerwlkp

https://www.instagram.com/jmmspzoo

Strony w dziale: